Két điện tử » Posts tagged with "giá vàng SJC"

Giá vàng trong nước diễn biến khác lạ

Giá vàng trong nước đang có diễn biến khác lạ và khó đoán do tác động của hai nhóm yếu tố: giá vàng trên thị trường thế giới và các yếu tố ở trong nước. Sự khác lạ của giá vàng ở trong nước được nhận diện ở các góc độ khác nhau. Trước hết […]